gps tracker รีวิว

gps tracker รีวิว

gps tracker รีวิว ระบบซอฟแวร์ของ GPS นั้น ก็มีการพัฒนากันอยู่หลายบริษัท ส่วนจะใช้แบบไหนนั้นก็ขึ้นกับบริษัทฮาร์แวร์จะเลือกใช้สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เมื่อซื้อไปใช้แล้ว จะต้องมีการอัพเดตข้อมูลแผนที่ใหม่ๆด้วย ยิ่งกรณีการจราจรในประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองหลวงที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเพิ่ม ต่อเติมเส้นทางการจราจรใหม่ๆการอัพเดทข้อมูลแผนที่นั้น ทางบริษัทผู้ผลิตซอฟแวร์อาจมีในขณะที่บริการอัพเดทฟรีหรือเสียค่าบริการบ้างก็มี ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงระหว่างกันของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์รวมทั้งซอฟแวร์ ก็เลยเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ ต้องเล่าเรียนข้อตกลงเหล่านี้ก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งด้วย เครื่องมือ

GPS มีจำเป็นจะต้องไหมคำถามนี้อาจมีคำตอบที่ไม่แน่นอน ขึ้นกับการใช้คุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากผู้ขับขี่รถยนต์โดยตรง เพราะว่าในการขับรถยนต์นั้น ภารกิจสำคัญสำหรับการเดินทางของแต่ละคนนั้นต่างกัน บางเวลาใช้เส้นทางเฉพาะที่คุ้นเคยและไม่ได้มีความสำคัญที่จะจำเป็นต้องเดินทางไปในสถานที่แปลกที่เลย แต่ว่ากับบางคนกลับจำเป็นต้องเดินทางไปแม้กระนั้นในสถานที่ที่ไม่ซ้ำทางเลยแล้วก็เดินทางหลายครั้ง ช่วงเวลาที่จะจำเป็นต้องจัดแจงสำหรับในการเดินทางของแต่ละคนก็ต่างกันอีก บางคนมีเวลาสำหรับเรียนรู้ทางให้ทะลุปรุโปร่งก่อนออกเดินทาง แต่ว่ากับบางบุคคลไม่ว่างที่ตรงนั้น ด้วยเหตุนี้

gps tracker รีวิว

สิ่งที่ต้องการของ GPS จึงแตกต่างกันในแต่ละคนทั้งเงื่อนไขความนำสมัย ข้อมูลเส้นทางที่อยู่ในซอฟแวร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนขับต้องตัดสินใจ เพราะบางครั้ง

ความเคยชินเก่าๆการศึกษาเส้นทางลัดจากปากของผู้ชำนาญเส้นทางอาจได้ประโยชน์สำหรับการเดินทางได้เร็วกว่า การใช้ GPS ก็เป็นได้ เพราะว่าครั้งคราว การเดินทางดังที่ GPS ชี้นำทางให้ อาจไม่ใช่ทางที่สะดวกรวมทั้งรวดเร็วเสมอไป เพราะว่าในเมืองไทย พื้นที่ ผิวการจราจรและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลายครั้ง

GPS มีราคาพอควร การตัดสินใจจะซื้อมาใช้ไหม จึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการของผู้ใช้ การได้ทดลองใช้ด้วยตัวเอง จะกล่าวว่า เงินที่จ่ายไปคุ้มกับประโยชน์ที่ได้มาหรือไม่ และแม้ไปไต่ถามจากผู้ใช้หลายท่านก็คงได้รับคำตอบที่ผิดแผก

ปัญหาแล้วก็ปัญหาของผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (3PL)ผู้ให้บริการด้านการขนส่งของไทยส่วนมากเป็น SME และก็ยังขาดสมรรถภาพที่จะชิงชัยกับบริษัทต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุน

เทคโนโลยีแล้วก็บุคลากร โดยในปี 2009 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโลก ทำให้ GDP ของไทยติดลบเฉลี่ยปริมาณร้อยละ 2-3 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทำให้บริษัทรับขนส่ง SME หลายที่ได้มีการปิดตัวไปเป็น หลายชิ้น หรือไม่ก็ถูกซื้อกิจการค้าไปโดยคนประเทศอื่นโดยจากจำนวนผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย 50 ขั้นแรก เป็นบริษัทต่างชาติ จำนวน 26 บริษัท, บริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ ปริมาณ 10 บริษัท,

บริษัทมหาชนจำนวน 10 บริษัท โดยจากข้อมูลของกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ในปี 2549 กลุ่มธุรกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนผู้ประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ของประเทศ คร่าวๆกันว่า ปี 2009 ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งผองมีมูลค่าตลาดรวมที่ 150,000 – 165,000 ล้านบาท

โดยที่แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย ยังไม่มีการบันทึกไว้ แม้กระนั้นจากจำนวนการขยายตัวของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ภายในพื้นทวีปทวีปเอเชียแปซิฟิค มีการเติบโตเฉลี่ยที่ ปริมาณร้อยละ 12-15ปัญหาแล้วก็ปัญหาของบริษัทรับจ้างขนส่ง

1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่างแท้จริง

2) ขาดเงินทุนที่เพียงพอสำหรับเพื่อการเพิ่มความสามารถสำหรับเพื่อการบริหารจัดแจงอย่างมีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในระบบ Software อย่าง TMS (Transportation Management System), GPS

เป็นต้น รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินการที่ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ เนื่องจากว่าทุนที่สูงและผลงานสู่บริษัทต่างชาติไม่ได้ ทำให้บริษัทจำต้องล้มเลิกกิจการไปท้ายที่สุด

3) ภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนซักเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าจะมีการออกเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และก็มีการตั้งคณะกรรมการโล จิสติกส์แห่งชาติ หรือผู้ตัดสินพัฒนาระบบการจัดการจัดแจงขนส่งสินค้าและก็บริการของประเทศ (กบส.)

อีกทั้งยังมีการก่อตั้งที่ทำการโลจิสติกส์การค้าของกรมการช่วยเหลือการส่งออกเมื่อโดยประมาณ 2 ปีให้หลัง แต่ว่ายังไม่เป็นผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานทางด้านโลจิสติกส์รวมทั้งผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ออกมาอย่างชัดเจน ไม่มีแผนงาน ไม่มีทั้งยังงบประมาณในการช่วยเหลืองานด้านโลจิสติกส์ของประเทศอย่างจริงจังทางแก้ไข

1) ต้องปรับปรุงแล้วก็สรรหาพนักงานที่เข้าใจถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างจริงจัง มาร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์ ความรู้ที่สมควรมาใช้สำหรับในการบริหารจัดแจงได้อย่างมีคุณภาพ

2) การลดทุนค่าขนส่ง (Running Cost) ซึ่งเมืองไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนหนทางเยอะที่สุด (89% ของจำนวนขนส่งโดยรวมของประเทศ) ค่าขนส่งที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ดังเช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา ค่ายาง โดยบ่งบอกถึงดังรูป จะเห็นว่าเงินลงทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด

การบริหารเงินลงทุนค่าขนส่งจำต้องควบคุมค่าใช้สอย 3 รายการนี้

โดยต้องมองความเหมาะสมสำหรับการบริหารจัดแจงให้สมดุล ดังเช่นว่าค่า

เชื้อเพลิง : ขับเช่นไรให้ใช้น้ำมันได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ขับขี่รถเร็วเกินจำเป็น

ค่าซ่อม : ควบคุมได้หากมีการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นประจำ ตรวจเช็คตามระยะ

ทางที่ระบุค่ายาง : ตรวจทานแล้วก็ดูแลอย่างสม่ำ เสมอ ทั้งยังสภาพของยางรถยนต์และลมยางที่ใส่ส่วนที่สำคัญอย่างมาก คือ พนักงานขับรถจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความประพฤติปฏิบัติที่ถูก

สร้างสิ่งจูงใจสำหรับในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกฝนเพิ่มความรู้ รวมถึงความชำนาญสำหรับเพื่อการขับขี่รถอย่างประหยัดและไม่เป็นอันตรายโดยการลดทุนที่เกิดขึ้นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล และตรวจสอบวัดผลด้วย

3) ควรจะเพิ่มการลงทุนทางด้าน IT เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพเยอะขึ้นเรื่อยๆอาทิเช่น

  • TMS (Transportation Management System) เป็นการจัดทางเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการขนส่ง
  • C-Move เป็นระบบการขนส่งที่สร้างสรรค์โดย บริษัท ดี เอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ของคนประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบการบริหารการจัดสรรงานขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้าและก็ผู้ให้บริการส่งสินค้า
  • GPS (Global Positioning System) คือระบบที่กำหนดตำแหน่งบนพื้นแผ่นดินด้วยดาวเทียม โดยเอามารวมกับเทคโนโลยี
  • GPRS ของโทรศัพท์ เขยื้อน เพื่อบอกถึงข้อมูลการเดินทางต่างๆสามารถใช้ติดตามสถานะของการขนส่งได้

4) จะต้องมีการวางเป้าหมายระยะยาว สำหรับบริษัทขนส่งทั่วๆไป เมื่อมีความชำนาญในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ควรปรับปรุงขึ้นมาเป็น 3PL (Third-Party Provider Logistics) เต็มรูปแบบเพื่อเป็นบริษัทที่รับบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อย่างครบวงจร เป็นการขยายตลาดได้ทั้งยังในประเทศและก็ต่างถิ่น

5) ปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลงอยู่เสมอ โดยการปรับกลยุทธ์ มีการวาง แผนทางการตลาด ค้นหากรรมวิธีการบริหารจัดแจงใหม่ๆซึ่งสามารถทำให้ต้นทุนการขนส่งมีค่าโดยรวมน้อยที่สุดหรือทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สร้างความได้เปรียบทางการชิงชัยอย่างสม่ำเสมอ

6) ผูกมิตรกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ (Customer Relationship Management) โดยการผลิตความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดการโต้ตอบต่อวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน

7) ภาครัฐควรจะให้การเกื้อหนุนและช่วยเหลือด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเงินลงทุน โดยมีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบให้กระจ่าง รวมทั้งโปรโมทให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวโยงมองเห็นจุดสำคัญรวมทั้งความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ 3PL ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

Intelligent Transport Systemsระบบที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านการคำนวณเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้กับการจัดการจราจร และการขนส่งที่สอดคล้องกับเวลาจริง (Real-Time) มากที่สุด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง การเพิ่มความสามารถในการจัดแจงจราจรมีความสะดวกรวดเร็วทันใจในการเดินทาง และทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดระบบขนส่งและก็จราจรอัจฉริยะประกอบด้วย 6 ระบบสำคัญเป็น

1. ระบบการจัดการจราจร:: เกี่ยวพันกับการควบคุมการจราจร และสัญญาณไปจราจร โดยการนำเอาเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งในด้านอุปกรณ์ แล้วก็ซอฟต์แวร์มาใช้เพื่อการควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้กำเนิดความสามารถ ยิ่งกว่านั้นยังรวมถึงการจัดการกับอุบัติเหตุต่างๆ

โดยการใช้ Sensor แล้วก็เทคโนโลยีทางการสื่อสารเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ และการยืนยันการจัดการช่วยเหลือ ที่สำคัญเป็นอย่างมากเป็น ระบบดังกล่าวข้างต้นจะมีการนำเทคโนโลยีด้านการตรวจตรา เป็นต้นว่า การนำเอาเครื่องมือ

สำหรับตรวจนับปริมาณยานพาหนะมาใช้ เพื่อการคำนวณรอบสัญญาณไฟมีความสอดคล้องกับจำนวนการจราจรในแต่ละทิศทางของทางแยก และตรงกับเวลาจริงสูงที่สุด

2. ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการเดินทาง :: ระบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะมีการเดินทาง ระบบชี้แนะเส้นทางจัดตั้งในรถยนต์ภาวะการจราจร

ภาวะถนนหนทาง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอุบัติเหตุต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีด้านวิทยุสื่อสาร ป้ายสลับเนื้อความ อินเตอร์เน็ต การรายงานข่าวทางโทรทัศน์ และก็การให้ข้อมูลเฉพาะบุคคล (PDA) ฯลฯ

3. ระบบความปลอดภัยในยานพาหนะ และก็การจัดการเหตุฉุกเฉิน :: เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการขับขี่ มีการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ คำเตือนการชน การหลีกเลี่ยงการชน วัสดุคุ้มครองป้องกัน หรือเตือนกรณีผู้ขับขี่ง่วงหงาวหาวนอน ตลอดจนการส่งสัญญาณขอร้อง ฯลฯ

4. ระบบการบริหารจัดแจงรถยนต์ผลิตภัณฑ์ :: เป็นระบบที่มีจุดมุ่งหมายหลักสำหรับในการเพิ่มผลผลิต และความปลอดภัยในอุตสาหกรรม และการขนส่งสินค้า โดยการปรับปรุงการเขียนทะเบียน การออกใบอนุญาติการจัดเก็บภาษี และก็วิธีการขนส่งผลิตภัณฑ์

โดยมีการใช้เทคโนโลยีสำหรับในการตรวจตรวจปล่อยรถแบบอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Clearance) การจัดการ รวมทั้งติดตามรถบรรทุก ตลอดจนการตรวจสอบความปลอดภัย

5. ระบบการจัดการรถยนต์ขนส่งสาธารณะ :: เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีในการบอกตำแหน่งของยานพาหนะอัตโนมัติ (AVL) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองเหตุเพราะ lk 710 gps สามารถทราบเวลาในการคอยรถโดยสารสาธารณะ ทำให้สามารถบริหารเวลาการเดินทางได้ดิบได้ดีเพิ่มขึ้น มีการให้สิทธิแก่รถเมล์สาธารณะที่แยกสัญญาณไฟ เป็นต้น

6. ระบบจ่ายค่าโดยสาร ค่าผ่านทางอัตโนมัติ :: เป็นระบบการชำระเงินค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารรถโดยสารสาธารณะ และก็การเก็บค่าผ่านทางแบบอิเลคทรอนิคส์ โดยการใช้บัตร Smart Card สำหรับเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

โดยคนขับขี่ยานพาหนะไม่ต้องจอดรถยนต์เพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้เราก็ได้เห็นระบบชำระค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสาร ค่าผ่านทางอัตโนมัติแล้ว ก็คือ EasyPass ที่เรามองเห็นในตอนนี้นั่นเอง

กลับสู่หน้าหลัก

นิยาย เว็บของคนรักการอ่าน นิยายออนไลน์ นิยายจีน นิยายญี่ปุ่น นิยายแปล นิยายไทย นิยายกำลังภายใน นิยายแฟนตาซี นิยายรัก นิยายY อ่านนิยาย เขียนนิยาย